Συνεδριάσεις Εταιρείας

Παρακάτω βλέπετε τις προσκλήσεις για μελλοντικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Όσα μέλη επιθυμούν να έχουν τα πρακτικά κάποιας διαδικασίας, παρακαλούνται να τα ζητήσουν στέλνοντας μήνυμα στο info@eevfa.gr.