Σκοπός περιοδικού

Η Επιθεώρηση Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, που εκδίδεται από την Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, με δωρεάν πρόσβαση από τους αναγνώστες.

 

Το περιοδικό δημοσιεύει:

 

  • Ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας,
  • Συστηματικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας,
  • Συστηματικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας με μετα-ανάλυση δεδομένων,
  • Πρότυπα ερευνητικά άρθρα,
  • Σύντομα ερευνητικά άρθρα και
  • Επιστολές προς τη σύνταξη (μόνο στην περίπτωση που κάποιο δημοσιευμένο άρθρο του περιοδικού κρίνεται ότι πρέπει να σχολιαστεί περαιτέρω).

 

Τα προς δημοσίευση άρθρα πρέπει να αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Οι ανασκοπήσεις και οι συστηματικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας πρέπει να εξετάζουν κριτικά, να αξιολογούν και να ερμηνεύουν δεδομένα ερευνητικών εργασιών σε σύγχρονα θέματα των γνωστικών αντικειμένων της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης με σκοπό την παροχή πληροφοριών και γνώσης σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη σωματική άσκηση ως μέσο βελτίωσης της υγείας και της απόδοσης, καθώς και σε επιστήμονες που προέρχονται από τον χώρο των βιο-επιστημών και ασχολούνται με την άσκηση.

 

Τα ερευνητικά άρθρα πρέπει να παρουσιάζουν πρωτότυπα δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης.