Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει ευχαρίστως προτάσεις από τα μέλη και τους υποστηρικτές της Εταιρείας για την ίδρυση και άλλων Ομάδων.