Μητρώο Βιοχημικών Άσκησης

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του επιστημονικού τους έργου στην πρόοδο της επιστήμης της βιοχημείας της άσκησης, αποφάσισε να απονείμει τον τίτλο του αριστίνδην βιοχημικού της άσκησης στους παρακάτω ερευνητές:

  • Μούγιος Βασίλειος
  • Πετρίδου Ανατολή
  • Σγουράκη Ερασμία
  • Τζιαμούρτας Αθανάσιος
  • Φατούρος Ιωάννης

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης έχει επιπλέον απονείμει το τίτλο του βιοχημικού της άσκησης στους παρακάτω επιστήμονες μετά από αίτησή τους:

  • Καμπασακάλης Αθανάσιος
  • Τσοπανάκης Αλέξανδρος