Κλινική Εργοφυσιολογία

Η κλινική εργοφυσιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις αποκρίσεις του οργανισμού ατόμων που πάσχουν από χρόνια νοσήματα στην άσκηση και στην προπόνηση. Η συστηματική συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης μπορεί να βελτιώσει πολλές παραμέτρους υγείας ασθενών με χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διάφορες μορφές καρκίνου, πνευμονοπάθειες, νευρολογικές ασθένειες κ.ά., και να επιφέρει βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Για αυτόν το λόγο η άσκηση θεωρείται μέσο θεραπείας πολλών χρόνιων παθήσεων. Ο ρόλος του κλινικού εργοφυσιολόγου στην προαγωγή/διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι πολύ σημαντικός και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από την επιστημονική κοινότητα.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος άσκησης σε άτομα που πάσχουν από μια χρόνια πάθηση, είναι κοινώς αποδεκτό ότι χρειάζεται ένας επιστήμονας που έχει άριστη γνώση των αποκρίσεων των συστημάτων του οργανισμού στην άσκηση και μπορεί να αξιολογεί με ασφάλεια και ακρίβεια την ευρωστία και τη λειτουργική κατάσταση των ασθενών, καθώς και να συνταγογραφεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης. Οι κλινικοί εργοφυσιολόγοι είναι επιστήμονες με διδακτορικές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές και με πρακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι καταρτισμένοι και ικανοί να αξιολογούν την ευρωστία και τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών, να συνταγογραφούν το πρόγραμμα άσκησης και να εφαρμόζουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τα προγράμματα άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς. Οι κλινικοί εργοφυσιολόγοι έχουν σημαντικές γνώσεις και κατάρτιση στα αντικείμενα της φυσιολογίας/εργοφυσιολογίας και της ανατομίας του ανθρώπου, της βιοχημείας της άσκησης και της προπονητικής. Πολλά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν ως βασικοί ερευνητές σε μεγάλο αριθμό σημαντικών μελετών στο αντικείμενο της κλινικής εργοφυσιολογίας. Επίσης, συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης και αποκατάστασης σε ασθενείς με υπέρταση και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, με πολλαπλή σκλήρυνση, με ρευματοειδή αρθρίτιδα, με πνευμονοπάθειες κ.ά. Τα πιο πάνω προγράμματα πραγματοποιούνται πάντα σε άριστη συνεργασία με γιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη, με στόχο τη βελτίωση/διατήρηση της υγείας (σωματικής, πνευματικής, κοινωνικής) και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Απρίλιος 2019

Για την Ελληνική Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

Δρ. Χριστόφορος Γιαννάκη, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, Πρόγραμμα Επιστήμης του Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος
Δρ. Κωνσταντίνα Δίπλα, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΣερρών, Αρι-στοτέλειο Πανεπιστήμιο,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα