Διοίκηση

Η Εταιρεία διοικείται από το παρακάτω επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Πρόεδρος
 • Θανάσης Καμπασακάλης, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλης Πασχάλης, Γενικός Γραμματέας
 • Σπύρος Μεθενίτης, Ταμίας
 • Ολύβια Δόντη, Μέλος
 • Χριστόφορος Γιαννάκη, Μέλος
 • Βασίλης Σταύρου, Μέλος

Την τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζουν οι:

 • Έρη Σγουράκη, Πρόεδρος
 • Γιώργος Τσαλής, Μέλος
 • Κώστας Σωτηρόπουλος, Μέλος

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2021-2022

 • Γιώργος Παραδείσης, Πρόεδρος
 • Ηλίας Σμήλιος, Αντιπρόεδρος
 • Χριστόφορος Γιαννάκη, Γενικός Γραμματέας
 • Ολύβια Δόντη, Ταμίας
 • Βασίλης Μούγιος, Μέλος
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Μέλος
 • Αργύρης Τουμπέκης, Μέλος

2019-2020

 • Αργύρης Τουμπέκης, Πρόεδρος
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Γενικός Γραμματέας
 • Γιώργος Παραδείσης, Ταμίας
 • Χριστόφορος Γιαννάκη, Μέλος
 • Κωνσταντίνα Δίπλα, Μέλος
 • Γεράσιμος Τερζής, Μέλοςς, Μέλος

2017-2018

 • Ηλίας Σμήλιος, Πρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Αντιπρόεδρος
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Γενικός Γραμματέας
 • Αργύρης Τουμπέκης, Ταμίας
 • Γιώργος Παραδείσης, Μέλος
 • Γεράσιμος Τερζής, Μέλος
 • Ανδρέας Φλουρής, Μέλος

2015-2016

 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Πρόεδρος
 • Γιώργος Σακκάς, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Γενικός Γραμματέας
 • Αργύρης Τουμπέκης, Ταμίας
 • Γιώργος Παραδείσης, Μέλος
 • Γεράσιμος Τερζής, Μέλος
 • Ηλίας Σμήλιος, Μέλος

2013-2014

 • Χριστίνα Καρατζαφέρη, Πρόεδρος
 • Αργύρης Τουμπέκης, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Γενικός Γραμματέας
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Ταμίας
 • Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος
 • Γιώργος Παραδείσης, Μέλος
 • Ηλίας Σμήλιος, Μέλος

2012-2013

 • Ιωάννης Βογιατζής, Πρόεδρος
 • Αργύρης Τουμπέκης, Αντιπρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Γενικός Γραμματέας
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Ταμίας
 • Χριστίνα Καρατζαφέρη, Μέλος
 • Γιώργος Παραδείσης, Μέλος
 • Ηλίας Σμήλιος, Μέλος

2010-2012

 • Βασίλης Μούγιος, Πρόεδρος
 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Αντιπρόεδρος
 • Δημήτρης Κουρέτας, Γενικός Γραμματέας
 • Έρη Σγουράκη, Ταμίας
 • Ηλίας Σμήλιος, Μέλος
 • Αργύρης Τουμπέκης, Μέλος
 • Γιώργος Παραδείσης, Μέλος

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 • Γρηγόρης Μπογδάνης, Πρόεδρος
 • Βασίλης Μούγιος, Αντιπρόεδρος
 • Δημήτριος Κουρέτας, Γενικός Γραμματέας
 • Ανδρέας Ζαφειρίδης,  Ταμίας
 • Ηλίας Σμήλιος, Μέλος
 • Χριστίνα Καρατζαφέρη, Μέλος
 • Λάμπρος Συντώσηςς, Μέλος