9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

9ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε το 9ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 18 – 20 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το Πρόγραμμα και το Βιβλίο των Περιλήψεων:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε τον τόμο με τα πλήρη άρθρα 10 επιλεγμένων εργασιών που παρουσιάστηκαν:

Attachments: