7ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

7ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε το 7ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 20 – 22 Οκτωβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών στη Δάφνη.

Σε αυτό το σύνδεσμο το Πρόγραμμα των Φροντιστηρίων:

 Σε αυτό το σύνδεσμο το Πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:

Φροντιστήριο 1: Μέτρηση και Αξιολόγηση της Συγκέντρωσης Γαλακτικού στο Αίμα

Ομιλία Bishop D.

Victoria Univesity, Australia

1η Κεντρική Ομιλία

Adaptations of mitochondrial function to exercise – implications for health

Bishop D.,Victoria University, Australia

2η Κεντρική ομιλία

Optimizing endurance training – from molecules to practical applications

Bishop D., Victoria University, Australia