6ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

6ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε το 6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 4 – 6 Νοεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών στη Δάφνη.

Σε αυτό τον σύνδεσμο τη πρώτη ανακοίνωση:

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:

Παρουσιάσεις Συνεδρίου

Ελευθέριος Κέλλης

Νικόλαος Κωφοτόλης

Γρηγόρης Μπογδάνης

 Γιώργος Νάσσης

Ανδρέας Φλουρής

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Νο2: Αξιολόγηση της Σύστασης Σώματος σε Αθλητές και Ασκούμενους