4ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

4ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

To 4ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα από 24 ως 26 Οκτωβρίου 2014.

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε:

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο φροντιστήρια.

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα τoυ φροντιστηρίου με θέμα:

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα τoυ φροντιστηρίου με θέμα