3ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

3ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

To 3ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθήνας την Παρασκευή και το Σάββατο 8 και 9 Νοεμβρίου 2013.

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα του 3ου συνεδρίου:

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε τις περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων του συνεδρίου:

1η κεντρική ομιλία με θέμα:

Professor Andrew Jones, University of Exeter, UK

2η κεντρική ομιλία με θέμα: Moving the Limitations:

Professor Andrew Jones, University of Exeter, UK

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν τρία φροντιστήρια. Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα των φροντιστηρίων:

Φροντιστήριο 1 (Λειτουργικά συστατικά προγραμμάτων καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης)

Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Φροντιστήριο 3: Μέτρηση και αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: δύναμη και ισχύς στην αθλητική πρακτική