10ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

10ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει το 10ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 21 – 23 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα.

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε την Α’ Ανακοίνωση:

To see the 1st Call please follow the link:

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το  πρόγραμμα του Φροντιστηρίου Φ1: Σωματική σύσταση και απόδοση:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το  πρόγραμμα του Φροντιστηρίου Φ2: Ισοκινητική δυναμομετρία:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το  πρόγραμμα του Φροντιστηρίου Φ3: Μυϊκή και εγκεφαλική οξυγόνωση και δυναμική
πελματογραφία κατά το τρέξιμο και τη βάδιση
:

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το  πρόγραμμα του Φροντιστηρίου Φ4: Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κόπωσης και
Συνταγογράφηση Αερόβιας Άσκησης σε Κλινικούς Πληθυσμούς: