Τόμος 2019

Μπορείτε να κατεβάσετε τα άρθρα του τόμου κάνοντας κλικ στα εικονίδια των παρακάτω συνημμένων.

Αυτός ο τόμος διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή Adobe Portable Document Format (PDF). Για να μπορέσετε να διαβάσετε τα άρθρα θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Adobe Reader. Συχνά αυτό το πρόγραμμα είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, διαφορετικά θα πρέπει να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του προγράμματος Adobe (https://get.adobe.com/reader/).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (corrected_Dokimio_Tzimou.pdf)10[THE INSULIN-SENSITIZING EFFECT OF EXERCISE TRAININGWEARS OFF AFTER A FEW DAYS IN AGED RATS]
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Συρόπουλος και συν. 2019.pdf)11[ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ iTRMIP ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ]