Στο πλαίσιο του σκοπού και των επιστημονικών δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό Επιθεώρηση Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, στο οποίο δημοσιεύονται ανασκοπήσεις και πρωτότυπες μελέτες σε θέματα βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Σας προσκαλούμε να υποβάλετε τις εργασίες σας για κρίση και δημοσίευση στο περιοδικό μας.