3ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

To 3ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθήνας την Παρασκευή και το Σάββατο 8 και 9 Νοεμβρίου 2013.


Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα του 3ου συνεδρίου: Πρόγραμμα 3ου Συνεδρίου

Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε τις περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων του συνεδρίου: Περιλήψεις 3ου Συνεδρίου

1η κεντρική ομιλία με θέμα: "Why Popeye was Right: Influence of Dietary Nitrate on Cardiovascular Health and Exercise Capacity”
Professor Andrew Jones, University of Exeter, UK

2η κεντρική ομιλία με θέμα: Moving the Limitations: "Interventions to Improve O2 Uptake Kinetics and Sports Performance”
Professor Andrew Jones, University of Exeter, UK

 

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν τρία φροντιστήρια. Σε αυτό τον σύνδεσμο βλέπετε το πρόγραμμα των φροντιστηρίων: Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

Φροντιστήριο 1 (Λειτουργικά συστατικά προγραμμάτων καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης)


Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Ι. Γιαννοπούλου

Ε. Δούδα

Α. Σταυρόπουλος


Φροντιστήριο 3: Μέτρηση και αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: δύναμη και ισχύς στην αθλητική πρακτική

Γ. Μπογδάνης

Η. Σμήλιος

Γ. Τερζής