Καταστατικό

Για να δείτε το καταστατικό της Εταιρείας, κάντε click εδώ. (αρχείο pdf, 117KB)

Για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας, κάντε click εδώ. (αρχείο pdf)