Ανακοινώσεις

 • 15/06/2018 S. Lecturer in Sport & Exercise Physiology: https://jobs.yorksj.ac.uk/vacancy.aspx?ref=030-18-R
 • 06/06/2017 Lecturer in Sport Medicine in Sweden 
 • 01/04/2016 Professor in Sweden 
 • 23/12/2015 Associate Professor in Japan 
 • 23/12/2015 PhD in Germany 
 • 23/12/2015 PhD in Australia 
 • 6/10/2015 Senior Lecturer in Sweden 
 • 3/10/2015 Professor in Belgium_2 
 • 3/10/2015 Professor in Belgium 
 • 3/10/2015 Professor in England 
 • 3/10/2015 Associate Professor in Virginia 
 • 11/9/2015 Postdoc in Canada 
 • 11/9/2015 Assist Prof in California 
 • 11/9/2015 PhD in England 
 • 11/9/2015 Postdoc in England 
 • 11/9/2015 Professor in Germany 
 • 1/8/2015 Professor in England 
 • 1/8/2015 Research Scientist in Germany 
 • 1/8/2015 Staff in Germany 
 • 1/8/2015 Research Assistant in Germany 
 • 1/8/2015 Postdoc in Kansas 
 • 1/8/2015 Assistant Professor Utah 
 • 1/8/2015 Assistant Professor Oklahoma 
 • 15/6/2015 Assistant Professor in Utah 
 • 21/4/2015 Researcher_Illinois_ 
 • 21/4/2015 Teaching_Fellow_Sweden_ 
 • 21/4/2015 Senior_Lecturer_Ireland_ 
 • 21/4/2015 Professor_Netherlands_ 
 • 21/4/2015 Professor_Germany_ 
 • 21/4/2015 Postdoc_Switzerland_ 
 • 21/4/2015 Physiologists_Qatar_ 
 • 21/4/2015 Experimental_Officer_Ireland 
 • 17/4/2015 Research Assistant in Tennessee_14-4-2015 
 • 28/03/2015 Graduate Assistant in Alabama 
 • 28/03/2015 Post-doc in Pennsylvania 
 • 28/03/2015 Research Fellow in England 
 • 28/03/2015 Professor in Hawaii 
 • 27/02/2015 Researcher in Qatar_b 
 • 27/02/2015 PhD in Germany
 • 27/02/2015 Assistant Professor in Hawaii
 • 27/02/2015 PhD in England 
 • 27/02/2015 Researcher Qatar_a
 • 06/02/2015 Grad_Assist_Alabama 
 • 29/01/2015 Assistant Professor in West Virginia