Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης


Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης ιδρύθηκε το 2010 με τη φιλοδοξία να αποτελέσει τον επίσημο επιστημονικό φορέα έκφρασης των Ελλήνων βιοχημικών και φυσιολόγων της άσκησης. Η Εταιρεία περιλαμβάνει στους κόλπους της επιστήμονες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων πανελλαδικής και διεθνούς εμβέλειας, την κοινωνική παρέμβαση με την έκδοση θέσεων σε καίρια ζητήματα, τη συνεργασία με αρμόδια όργανα της Πολιτείας για την προώθηση θεμάτων που άπτονται της βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης, την εκπαίδευση νέων επιστημόνων, τη συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τη διεκδίκηση κι εκτέλεση επιστημονικών προγραμμάτων και άλλες δράσεις, η Εταιρεία αποσκοπεί στην παραγωγή, συγκέντρωση και διάδοση επιστημονικής γνώσης σε θέματα βιοχημείας και φυσιολογίας της άσκησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

2η Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα:

Η αξία και η σημασία του γαλακτικού στη Βιοχημεία και Φυσιολογία της Άσκησης 

 

Πρακτικό αρχαιρεσιών 2020

 

Λεξικό Επιστημών του Αθλητισμού

lexiko picture