7ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

H Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσε το  7ο  Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης στις 20 - 22 Οκτωβρίου 2017,  στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών στη Δάφνη.

Σε αυτό τον σύνδεσμο η πρώτη ανακοίνωση:1η Ανακοίνωση

Σε αυτό τον σύνδεσμο η δεύτερη ανακοίνωση:2η Ανακοίνωση

Σε αυτό τον σύνδεσμο η τρίτη ανακοίνωση:3η Ανακοίνωση

Σε αυτό τον σύνδεσμο οι οδηγίες συγγραφής και υποβολής:Οδηγίες

Σε αυτό το σύνδεσμο οδηγίες για την εγγραφή σας: Οδηγίες εγγραφής στο συνέδριο

Σε αυτό το σύνδεσμο οι οδηγίες παρουσίασης εργασιών: Οδηγίες παρουσίασης εργασιών

Σε αυτό το σύνδεσμο το Πρόγραμμα των Φροντιστηρίων: Πρόγραμμα Φροντιστηρίων